Τίτλος:

Universal Training
Περιγραφή:

Το Universal Training, Κέντρο δια βίου Μάθησης 2, υλοποιεί υψηλού επιπέδου σπουδές με καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εξειδίκευσης σε τομείς μεγάλου ενδιαφέροντος και ζήτησης που απευθύνονται σε όλους.
URL:

http://www.universaltraining.edu.gr
Κατηγορία:

Σεμινάρια
Ημερομηνία προσθήκης:

2018-08-30

Rating:    not rated yet.
Rate:      


Post a comment


Name:Comment:CAPTCHA Image
Code:

add url | δωρεάν καταχώριση