ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
 • Η Ιστοσελίδα σας μπορεί να μην γίνει αποδεκτή.
 • Απαγορεύονται μόνο κεφαλαία σε τίτλους και περιγραφές.
 • Αποστείλετε το site σας στη σωστή κατηγορία, διαφορετικά δεν θα γίνει αποδεκτό.
 • Καταχωρήστε μόνο πλήρεις ολοκληρωμένες σελίδες, και όχι σελίδες υπό κατασκευή ή σελίδες που ανακατευθύνουν τον επισκέπτη σε διαφορετικό domain (domain forwarding).
 • Link farms,redirects,spam, δεν επιτρέπονται.
 • Το site σας πρέπει να μην περιέχει παράνομο υλικό και παράνομες παραπομπές.
 • Απαγορεύεται το Porn και τα adult sites.
 • Οι διαχειριστές μπορούν να αλλάζουν το περιεχόμενο των όρων χωρίς προειδοποίηση.
 • Καταχωρήστε το domain ή το subdomain σας, και όχι συγκεκριμένες σελίδες. Πχ www.domain.gr ή sub.domain.gr αλλά όχι www.domain.gr/pages/index.html
 • Για κάθε πληρωμή δεν υπάρχει επιστροφή.
 • Τύπος καταχώρησης
    Τιμή κορυφαίου (προβεβλημένου link) : € 2
    Απλά link - τιμή : Δωρεάν
    Ανταποδοτικά links - τιμή : Δωρεάν. Γρήγορη αποδοχή!

  Τίτλος:


  URL:


  Περιγραφή:

  Χαρακτήρες: 500

  Κατηγορία:


  Ανταποδoτικό link:

  Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω κώδικα για το ανταποδoτικό link:


  Όνομα Επαφής:


  E-mail:


  Γράψτε τον κωδικό επικύρωσης:
  This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)


  add url | δωρεάν καταχώριση